Mierzeja Wiślana – Krynica Morska. Najwięcej nagród trafiło do Krynicy Morskiej

Mierzeja Wiślana- Krynica Morska.

Ranking pomorskich gmin. Nadmorskie samorządy najskuteczniejsze.

W Olivii Centre w Gdańsku w piątek, 18 listopada spotkali się przedstawiciele pomorskich gmin uchodzących za najskuteczniejsze, według analiz i wyliczeń Urzędu Statystycznego w Gdańsku oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Nagrody w ramach corocznego Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego odebrali liderzy samorządowi konkurujący w ujęciu wojewódzkim, powiatowym oraz w podziale ze względu na charakter gminy. Bezkonkurencyjne okazały się gminy nadmorskie. Najwięcej nagród trafiło do Krynicy Morskiej, Jastarni oraz Łeby.

Ranking Gmin Województwa Pomorskiego. Lista laureatów

Nagrodzono następujące gminy:

Liderzy województwa pomorskiego: 1. Krynica Morska, 2. Jastarnia, 3. Łeba, 4. Gmina Miejska Pruszcz Gdański, 5. Władysławowo.
Gminy miejskie: 1. Krynica Morska, 2. Łeba, 3. Pruszcz Gdański, 4. Ustka, 5. Kwidzyn.
Gminy miejsko-wiejskie: 1. Jastarnia, 2. Władysławowo, 3. Żukowo, 4. Bytów, 5. Kartuzy.
Gminy wiejskie: 1. Pruszcz Gdański, 2. Kolbudy, 3. Kosakowo, 4. Sztutowo, 5. Słupsk.

Najlepsi w powiatach:

    Powiat bytowski: 1. Gmina Bytów, 2. Gmina Studzienice, 3. Gmina Czarna Dąbrówka.
    Powiat kartuski: 1. Gmina Żukowo, 2. Gmina Kartuzy, 3. Gmina Stężyca.
    Powiat kościerski: 1. Gmina Lipusz, 2. Gmina Miejska Kościerzyna, 3. Gmina Kościerzyna.
    Powiat kwidzyński: 1. Gmina Miejska Kwidzyn, 2. Gmina Sadlinki, 3. Gmina Ryjewo.
    Powiat lęborski: 1. Gmina Miejska Łeba, 2. Gmina Miejska Lębork, 3. Gmina Nowa Wieś Lęborska.
    Powiat malborski: 1. Gmina Miejska Malbork, 2. Gmina Stare Pole, 3. Gmina Miłoradz.
    Powiat nowodworski: 1. Gmina Miejska Krynica Morska, 2. Gmina Sztutowo, 3. Gmina Stegna.
    Powiat pucki: 1. Gmina Jastarnia, 2. Gmina Władysławowo, 3. Gmina Kosakowo.
    Powiat słupski: 1. Gmina Miejska Ustka, 2. Gmina Słupsk, 3. Gmina Kobylnica.
    Powiat starogardzki: 1. Gmina Miejska Skórcz, 2. Gmina Miejska Starogard Gdański, 3. Gmina Skarszewy.
    Powiat sztumski: 1. Gmina Sztum, 2. Gmina Dzierzgoń, 3. Gmina Mikołajki Pomorskie.
    Powiat tczewski: 1. Gmina Miejska Tczew, 2. Gmina Tczew, 3. Gmina Subkowy.
    Powiat wejherowski: 1. Gmina Miejska Rumia, 2. Gmina Miejska Wejherowo, 3. Gmina Reda.
    Powiat chojnicki: 1. Gmina Miejska Chojnice, 2. Gmina Brusy, 3. Gmina Chojnice.
    Powiat człuchowski: 1. Gmina Miejska Człuchów, 2. Gmina Czarne, 3. Gmina Przechlewo.
    Powiat gdański: 1. Gmina Miejska Pruszcz Gdański, 2. Gmina Wiejska Pruszcz Gdański, 3. Gmina Kolbudy.

źródło: www.krynicamorska.tv

Mierzeja Wiślana – Krynica Morska.Podniesienie gotowości bojowej OSP

Mierzeja Wiślana – Krynica Morska

Szanowni Państwo,
w ramach tegorocznego naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.
Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 8.000,00 zł. W ramach realizowanego Zadania jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 8.000,00 zł. Zadanie polegało na zakupie następującego sprzętu:

1. Podpora stabilizująca – szt. 1
2. Kombinezon ochronny na owady – szt. 1
3. Ubranie specjalne – szt. 1
4. Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG – szt. 1
5. Kominiarka niepalna strażacka – szt. 5

Realizowane Zadanie obejmuje liczbę osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w wysokości 14720 osób.

WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/

Lokalna Grupa Rybacka informuje – Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei ogłasza 2 nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

Termin składania wniosków 31.10.2022 r. do 16.11.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w tym: ogłoszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:

Nabór 33/2022; Przedsięwzięcie  1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

Nabór 34/2022; Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

źródło : krynicamorska.tv