10 laptopów w ramach programu – Zdalna szkoła +- Mierzeja Wiślana – Krynica Morska

Mierzeja Wiślana- Krynica Morska.

Gmina Miasta Krynica Morska zakupiła 10 laptopów wraz z akcesoriami (torby, bezprzewodowe myszki, HUB port 4, pamięć flash 32GB) w ramach projektu pod nazwą „Zdalna szkoła+”.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej .

źródło: krynicamorska.tv