Krynica Morska- Mierzeja Wiślana. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże- Mierzeja Wiślana – Krynica Morska

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana. Bałtyckie bursztynowe wybrzeże

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana.

28-29 listopad 2012

W dniach 28-29.11.2012 r. w Krynicy Morskiej odbyła się konferencja inauguracyjna w ramach projektu pn.: „Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure.” (tłum:“Bałtyckie Bursztynowe wybrzeże. Rozwój obszaru transgranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej.”) na rzecz realizacji programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013.

Celem konferencji było spotkanie się wszystkich partnerów projektu oraz osób zainteresowanych zarówno ze strony polskiej jak i rosyjskiej, aby każda ze stron uzyskała jasny obraz wspólnego projektu.

Na konferencji przedstawiono projekt zarówno ze strony rosyjskiej ja i polskiej, w skrócie scharakteryzowano jakie cele stoją przed wszystkimi partnerami w ramach projektu. Każda z 5 gmin miała okazje przedstawić swoja gminę, skupiając się na atutach poszczególnych miejsc. Prezentacje te pozwoliły przybliżyć każdemu obraz danego miejsca. Kolejnym ciekawym punktem konferencji była wymiana innych doświadczeń w realizacji podobnych projektów, np. przedstawienie przez Pana Zbigniewa Ptaka, projektu „Pętla Żuławska”, który to program poprzez wybudowanie lub zmodernizowanie infrastruktury „wodniackiej” ma ożywić i zachęcić zarówno żeglarzy jak i turystów do korzystania z drogi wodnej E-70.

Konferencja, która trwała dwa dni przyniosła dużo dobrego dla współpracy sąsiedzkiej, dała szereg możliwości poczynając od poznania swoich partnerów, nawiązania kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować długoletnia współpracą, zapoznanie się z już zrealizowanymi projektami zarówno ze strony rosyjskiej jak i polskiej, a także uczestniczenie w tworzeniu nowego produktu turystycznego, gdzie maja być zaangażowani wszyscy partnerzy.

źródło : krynicamorska.tv