Budowa drogi- Sztutowo

Sztutowo – 24 września br. Wójt Gminy Sztutowo podpisał umowę z wykonawcą na „Budowę drogi gminnej 180021G – ulicy Marii Konopnickiej  Sztutowie”.
Koszt całkowity budowy wynosi 998.760,00 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 63,63%
Przewidywane zakończenie prac nastąpi 30 kwietnia 2021 r.

źródło : sztutowo.pl

Przetarg dostępny jest na stronie internetowej :

https://sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/13437/wiadomosc/534754/informacja_z_sesji_otwarcia_przedmiot_zamowienia_budowa_drogi_gm