Krynica Morska- Mierzeja Wiślana. Budowa wałów przeciwpowodziowych- Mierzeja Wiślana – Krynica Morska

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana. Budowa wałów sztormowych w Krynicy Morskiej

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana.

6 czerwca 2013

W dniu 03.06.2013 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Adama Ostrowskiego i przedstawicieli firmy HYDROPROJEKT Sp. z o.o. w sprawie wałów przeciw powodziowych w Krynicy Morskiej.
Firma ta wygrała przetarg na opracowanie „Koncepcji budowy wałów sztormowych w Krynicy Morskiej” na odcinku od oczyszczalni ścieków do końca istniejących wałów w kierunku wschodnim z przedłużeniem o 500m.
Omówiono kwestie zabierania przez Zalew Wiślany plaż i niebezpieczne podmywanie wału. Stwierdzono różnice w rzędnych przyjętych dla korony planowanych wałów, a obecnie istniejących. Wskazano potrzebę zagospodarowania korony przyszłych wałów na potrzeby ratownictwa oraz rekreacji.
Po spotkaniu udano się nad akwen, gdzie dokonano lustracji obecnych terenów przeznaczonych pod budowę przyszłych wałów. Jak zapewnił wiceprezes firmy Hydroprojekt Sp. z o.o. Tadeusz Rozkwitalski koncepcja będzie gotowa zgodnie z terminem za około 3 miesiące.

źródło : krynicamorska.tv