Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Kamienie graniczne – Przebrno

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

Współrzędne geograficzne : 
1. 54.36516 , 19.333641
2. 54.365746 , 19.33224

O kamieniach granicznych ( słupach) wiele osób słyszało, nawet potrafi wskazać miejsce lub przybliżoną lokalizację. Niestety niewiele potrafi opowiedzieć na temat historii powstania i dalszych losach. Obecnie w miejscowości Przebrno , istnieją 3 kamienia ( słupy ) graniczne, z tego udało mi się zlokalizować 2 , wyszczególnione na zdjęciu.Patrząc na nie z góry widzimy naniesione kreski , które oznaczają kierunek podróży, idąc linią prostą od jednego słupa , dojdziemy do kolejnego. Czytając orginalne zapisy możemy dostrzec liczbę występujących słupów : 17 , świadczyć to może o krętej granicy. W sieci internet nie wiele zamieszczono informacji na temat słupów. Na stronach wikipedii zamieszczono tylko samą miejscowość Przebrno , wolne miasto Gdańsk i granicę niemiecko-gdańską.
Zapraszam do poczytania : 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przebrno
http://mapy.amzp.pl/tk25_list.cgi?show=1682%3Bsort%3Dw –> mapy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolne_Miasto_Gdańsk

cyt”…Słowo Pröbbernau jest pochodzenia słowiańskiego; miała to być granica między Pomorzem i Prusami, kiedyś pod Liep. 

Pröbbernau jest wymianiane w latach 1465 i 1520 pod nazwą Pribernow. 

W czasach Zakonu należało do Fischamt komturii elbląskiej, której Fischmeister najczęściej miał siedzibę w dworze zakonnym Vogelsang. W czasach polskich na Mierzei panował Gdańsk aż do domu granicznego na północ od Narmeln. 

Księgi kościelne z Pröbbernau zostały zniszczone w pożarze kościoła w 1680 r. Zginęło w ten sposób wartościowe źródło informacji o historii Mierzei. 

Część Pröbbernau, która dzisiaj nazywa się Schottland, wcześniej nazywała się Schote. W czasach polskich, jeszcze przed reformacją, do Mierzei oprócz Gdańska i Elbląga zgłosił pretensje także biskup warmiński, dokładnie od Schote do zasypanej później przez piasek wsi Schmergrube. 

Kościół w Pröbbernau został założony prawdopodobnie dopiero w czasach polskich; rok założenia jest nieznany; księgi kościelne do roku 1714 zaginęły. W 1605 r. jako pierwszy ewangelicki proboszcz kościoła, podany jest Johann Brunerus. Patronem kościoła było Miasto Gdańsk i jest nim do dnia dzisiejszego. W 1680 r. kościół spalił się, w 1681 r. został poświęcony jako kościół Trójcy Świętej. Wieża wspomniana jest w roku 1733 a organy w 1754. W 1799 kościół spalił się ponownie. Jego wschodnia połowa została odbudowana, otrzymała później drewnianą wieżę i nawę po stronie zachodniej, jeszcze później nawę po stronie południowej. W 1860 r. wszystkie dobudówki wyburzono i w tym samym roku na nowo zbudowano zachodnią połowę kościoła, do tego smukłą wieżę. 

Szkoła powstała pewnie w połączeniu z kościołem. 

Do parafii Pröbbernau należy także wieś Vogesang z Neue Welt, która dzisiaj należy do Wolnego Miasta Gdańsk. Tak więc parafia przecięta jest granicą. 

Wieś Pröbbernau składa się z kilku części. Są to: Schottland, Schmirgel, Schellmühl i Langhafen. 

Wieś Pröbbernau ma dzisiaj 272 ha i 349 mieszkańców.”
źródło : www.elblag-moje-miasto.pl

http://www.territorial.de/dawp/elbing/kahlbg.htm#fnverweis14