Sztutowo – Mierzeja Wiślana. Konkurs na zadania publiczne – Sztutowo

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku – Mierzeja Wiślana.

Sztutowo.

Mierzeja Wiślana – Sztutowo.

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarte konkursy na realizację w 2019 roku następujących zadań publicznych w sferach:

1.      Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: m.in. organizacja warsztatów twórczych,  szkoleń z zakresu rękodzieła artystycznego, organizacja imprez promujących produkty lokalne, kultywowanie tradycji regionalnej.

2.      Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: m.in. poprawa kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego trybu życia, osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.

3.      Turystyka i krajoznawstwo: m.in. organizacja zajęć, imprez o charakterze turystycznym, popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.Szczegóły konkursów w załączonych dokumentach na stronie BIP.

źródło : sztutowo.gov.pl