Lokalizacja cmentarza- Mierzeja Wiślana Sztutowo.

Uprzejmie informujemy o wynikach spotkań z mieszkańcami, podczas których omawiane były propozycje lokalizacji cmentarza komunalnego  w Sztutowie.

W dniu 20.02.2020 r. w Szkole Podstawowej w Sztutowie odbyło się spotkanie Wójta Gminy z mieszkańcami na temat potencjalnych propozycji lokalizacji cmentarza komunalnego.                                Kolejno od 23.03.2020 r. do 31.05.2020 r. (zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Gminy Sztutowo) odbyły się konsultacje ws. propozycji lokalizacji cmentarza.  We wrześniu br. odbył się cykl zebrań wiejskich, na których Wójt Gminy przedstawił  propozycję lokalizacji cmentarza komunalnego na części działki nr 184/1 w Sztutowie.  W sprawie ww. propozycji  Wójt Gminy podejmował również bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami, czemu min. służył dyżur, który odbył się w dniu 23.09.2020 r. w Urzędzie Gminy w Sztutowie.

Więcej :

https://www.sztutowo.pl/?p=21894