Tolkmicko.Lokalna grupa rybacka- Tolkmicko

Tolkmicko. Lokalna grupa rybacka

Tolkmicko.

24 kwietnia 2012

24 kwietnia 2012 r. o godz.: 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku odbędzie się spotkanie informacyjne. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania w ramach OSI 4 PO RYBY 2007-2013.

A w szczególności ze środka:
3) „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”;
4) „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektor a rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.
Nabór na oba ww. środki nastąpi już w drugiej połowie roku.

Można zobaczyć dziłania lokalnej grupy dziłania : wysoczyzna elbląska

Źródło : tolkmicko.pl