Mierzeja Wiślana –

OGŁOSZENIE – Mierzeja Wiślana

o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu

Więcej : https://www.umgdy.gov.pl/?p=36253