Nowokowo – Most obrotowy w Nowakowie

Nowakowo –

Całe przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje ww. zadania w ramach Części I oraz:

przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych oraz budowy przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki; budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego – Część II;

budowę toru wodnego na Zalewie Wiślanym – Część III.

źródło: https://www.umgdy.gov.pl/?p=34772

Budowę mostu w Nowakowie zaplanowano w ramach II części projektu ,,Budowa drogi wodnej łączącej kanał żeglugowy z Zatoką Gdańską.” Ogłoszenie przetargu dot. tej części inwestycji zaplanowane jest do końca br. Postępowanie będzie dotyczyło prac na rzece Elbląg polegających na obudowie jej brzegów, a także budowie mostu obrotowego w miejscowości Nowakowo wraz z układem drogowym. Most będzie miał rozpiętość teoretyczną przęseł 2 x 51,50 m, a szerokość całkowitą 17,2 m. Wysokość konstrukcyjna wyniesie 1,9-4 m. Klasa techniczna drogi na obiekcie to Z, a klasa obciążenia na obiekcie: B wg PN-85/S-10030.

Oś obrotu mostu zlokalizowana będzie po zachodniej stronie rzeki Elbląg. Faza zamykania/otwierania polegać będzie na obrocie o kąt 90 stopni, tak aby konstrukcja nośna przemieściła się znad rzeki i nie ograniczała jej skrajni dla przepływających jednostek.

Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję stalową z ortotropową płytą pomostu. Dwa blachownicowe dźwigary główne o zmiennej wysokości, dzięki swojej ażurowej geometrii stworzą układ kratowy. Powyżej jezdni zaprojektowano stalową konstrukcję odciągową, która podwiesza ustrój nośny, zwłaszcza w fazie wspornikowej pracy konstrukcji (faza obracania). Sztywność poprzeczną całego ustroju zapewniają poprzecznice w rozstawie 2,00 m.

źródło : https://mosty.elamed.pl/material[49272]#