Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Night Skating – Krynica Morska

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

NightSkating Pomorze są to wieczorne przejazdy na rolkach ulicami pomorskich miejscowości. Trzecia edycja sezonu 2018 NightSkating Pomorze odędzie się w Krynicy Morskiej

16 czerwca 2018 (sobota)
godz. 19.00
START: Marina Krynica Morska ul. Bojerowców
Wstęp wolny!!!
Na miejscu będzie możliwość wypożyczenia rolek (po wcześniejszym kontakcie z Roll4All)

TRASA: Wyruszamy z mariny (ul. Bojerowców) skręcamy w lewo w ul. Gdańską, dojeżdzamy do ul. Rybackiej (tam zawracamy) i kierujemy się z powrotem ul. Rybacką w kierunku mariny. Ta mała pętla (4km) będzie służyła jako rozgrzewka dla peletonu, który pojedzie aż do Piasków. Osoby, które nie będą czuły się na siłach lub ich umiejętności nie pozwalają sprawnie i bezpiecznie dojechać do Piasków będą mogły wrócić do mariny i poczekać na resztę rolkarzy. Na miejscu w marinie będą przygotowane zabawy i warsztaty rolkowe.
Po pętli “rozgrzewkowej” nieco przyśpieszymy i ruszymy Drogą Wojewódzką nr 501 do Piasków. Jest to ok 12km w jedną stronę.
W Piaskach odpoczniemy kilka minut i wracamy do mariny w Krynicy Morskiej.
Łącznie cały NightSkating ma długość 27km

Od tego roku chcemy, aby Krynica Morska przyciągnęła również rolkarzy, którzy chcą pokonywać dłuższe dystanse w trochę szybszym tempie (ok 13-15km/h) trasa w zdecydowanej większości prowadzi przez tereny zalesione więc widoki są nieocenione. Trasa z Krynicy Morskiej na Piaski ma wyremontowany asfalt więc komfort jazdy jest bardzo wysoki.
Na trasie jest kilka zjazdów i podjazdów, jednak nie stanowią one żadnego zagrożenia, ponieważ trasa wiedzie w lini prostej. Po drodze jest kilka parkingów leśnych na których osoby o nieco słabszej kondycji będą mogły mogły odpocząć i poczekać na powrót peletonu.
Niezbędna jest jednak umiejętność sprawnego hamowania!

Harmonogram:
16.00 – 18.000 warsztaty i zawody rolkowe organizowane przez szkółkę Roll4all oraz sklepy rolkowe Bladeville – Gdańsk i Sport Rebel Gdańsk
18:30 wspólna rozgrzewka
19:00 START NightSkating Pomorze 2018 – Krynica Morska
21:30 Powrót do Mariny Krynica Morska
21:30 – 03:00 Wspólne ognisko w Marinie (każdy uczestnik przejazdu otrzyma kiełbasę na ognisko)

Peleton będzie pilotowany przez samochód Mercedes X udostępniony przez Grupę Wróbel, na pace którego zasiądzie DJ Fala. O sprawny i bezpieczny przejazd zadba niezawodna ekipa rolkarzy z NightSkating Pomorze Team. Dla 100% bezpieczeństwa będzie z nami również karetka medyczna wraz ze specjalistyczną załogą.

W Krynicy Morskiej jest bardzo bogata baza noclegowa zachęcamy więc osoby przyjezdne, aby zaplanowali również nocleg na miejscu, aby przedłużyć możliwość korzystania z uroków Mierzei Wiślanej.

Wyroluj nudę, roluj w Krynicy Morskiej!

ORGANIZATORZY:
NightSkating Pomorze
Stowarzyszenie Miłośników Krynicy Morskiej
Urząd Miasta Krynica Morska

===============================================
Regulamin imprezy „Nightskating Pomorze” edycja Krynica Morska 2018
16 czerwca 2018
1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na wrotkach jednośladowych (rolkach), wrotkach dwuśladowych, hulajnogach, lub nartorolkach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora).
3. Udział w imprezie jest bezpłatny.
4. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestniczy niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w imprezie przez przedstawiciela organizatora.
5. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 16 noszenie kasku jest obowiązkowe.
6. Udział w imprezie dzieci do lat 16 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
7. Osoby chcące zakończyć udział w imprezie przed oficjalnym zakończeniem powinny opuścić trasę przejazdu.
8. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (NS Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą.
9. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom porządkowym i ratunkowym.
10. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
11. Uczestników obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. “Prawo o zgromadzeniach”.
12. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
13. Zabrania się posiadania, spożywania i udziału w przejeździe osobom pod wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
14. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
15. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
16. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
17. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
19. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje organizator.
20. Regulamin imprezy dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz u organizatora w trakcie trwania imprezy.
21. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronach internetowej organizatorów oraz mediach społecznościowych. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane.
22. Poprzez udział w imprezie każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.

Źródło : https://www.facebook.com/events/420622831697610/ ·