Sztutowo – Mierzeja Wiślana Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy- Mierzeja Wiślana – Sztutowo.

Sztutowo – Mierzeja Wiślana – Sztutowo.

W grudniu 2019 roku dostarczono samochód ratowniczo-gaśniczy do Sztutowa, samochód był dostarczony w ramach zadania “Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sztutowo”, przy pomocy środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 360.000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 20.000 zł. Pieniądze przyznano w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” , więcej : https://wfos.gdansk.pl/konkursy/ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych-0