Krynica Morska – Mierzeja Wiślana – Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana W grudniu 2019 r. Burmistrz Miasta Krynica Morska podpisał z Zarządem Województwa Pomorskiego umowę na realizację inwestycji pn.: „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynica Morska”.

ZAKRES PRAC PLANOWANYCH DO REALIZACJI:
W ramach projektu „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” wyodrębniono następujące zadania cząstkowe:
1. Budowa budynku do obsługi portu jachtowego z zapleczem socjalno – sanitarnym, które obejmuje: rozbiórkę istniejącego hangaru i budynku klubowego, budowę obiektu obsługi portu oraz zagospodarowanie terenu (plac do zimowania łodzi) wraz z wyposażeniem budynku i monitoringiem, utwardzenie placu do zimowania jednostek, budowę łącza telekomunikacyjnego,
2. Zakup i montaż pomostu pływającego na 13 stanowisk, branża hydrotechniczna – 6 pali,
3. Zakup żurawia i wózka widłowego: zakup i montaż żurawia słupowego elektrycznego o parametrach: udźwig 10 t, wysięg 6 m – wykonanie, dostarczenie, zabudowa, podłączenie, zakup wózka widłowego o udźwigu do 5 t,
4. Działania promocyjne projektu oraz promocję produktu turystycznego realizowaną z Gminą Miasta Gdańsk

Termin zakończenia realizacji inwestycji: grudzień 2021 r.

KOSZT INWESTYCJI
Całkowity koszt realizacji projektu: 7 967 136,19 zł
Dofinansowanie z budżetu środków europejskich 6 772 065,76 zł
Wkład własny: 1 195 070,43 zł

źródło:krynicamorska.tv , mierzeja Wiślana,

Więcej także na stronie internetowej : https://www.gospodarkamorska.pl/11-mln-zl-na-rozbudowe-pirsu-pasazerskiego-w-krynicy-morskiej-53385