Krynica Morska.Poprawa stanu infrastruktury dostępowej i portowej w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego. Port w Krynica Morska.

Krynica Morska.

Ad. 4 Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej
Przedsięwzięcie „Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej” obejmować będzie następujące elementy:
– zakotwienie istniejącej ścianki szczelnej wraz z wykształtowanie nowego oczepu,
– remont lub budowa nowej konstrukcji oczepów,
– nowe odbojnice,
– modernizacja wnęki slipowej (zmiana kąta spadku),
– stanowisko do płukania sieci z punktem zasilania pompy (przeniesionym z narożnika nabrzeża) oraz fundamentu pod dźwig, w bezpośrednim sąsiedztwie wnęki slipowej,
– przeniesienie skrzynki elektrycznej na nabrzeżu południowym i na nabrzeżu północnym lampy oświetleniowej – z uwagi na ich zalewanie,
– stojaki do suszenia sieci,
– nowa nawierzchnia na nabrzeżach wraz z utwardzonym placem postojowym, miejsca na pomieszczenia magazynowe dla rybaków,
– ewentualne pogłębienie basenu.

Więcej : https://www.umgdy.gov.pl/?p=17593

http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gdansku-z-dnia-11-stycznia-2019-znak-rdos-gd-woo-420-122-2018-at-2