Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Program edukacji morskiej – Mierzeja Wiślana.

Program edukacji morskiej.

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

30 Marca 2016.

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku wypływa na szerokie wody

Wystartował międzynarodowy konkurs „How do we see the Baltic Sea”, za pośrednictwem którego Gdańsk zaprasza młodzież z krajów nadbałtyckich do stworzenia wspólnego obrazu regionu. Konkurs realizowany jest w ramach Prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

22 marca obchodzony jest jako Światowy Dzień Wody oraz Dzień Morza Bałtyckiego i to właśnie tego dnia rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku. Celem organizatorów jest podkreślenie roli młodzieży w procesie realizacji długoterminowych strategii rozwoju regionów. Skoro przyszłość jest w rękach młodych ludzi, to warto już dziś zaangażować ich w dyskusję i spojrzeć na zachodzące zmiany z ich perspektywy.

Region Morza Bałtyckiego ma piękne tradycje żeglugi i bogatą kulturę, która powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom – mówi Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz. W myśl idei, aby patrząc w przeszłość budować wspólną przyszłość, Miasto Gdańsk pragnie zaprosić młodzież z krajów bałtyckich do udziału w konkursie How do we see the Baltic Sea. Liczymy, że nadesłane prace okażą się cennym materiałem, który pokaże potencjał współpracy i zrównoważonego rozwoju regionu.

Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest wykonanie pracy – infografiki prezentującej spojrzenie uczestnika na region Morza Bałtyckiego – przedstawiającej  mocne strony, dobre praktyki podejmowane przez kraj, z którego pochodzi uczestnik w obszarach takich jak: tożsamość kulturowa, zrównoważony transport, środowisko naturalne, turystyka, sport.  Laureaci wypłyną w wakacyjny rejs na pokładzie jachtu True Delphia, pod opieką Kapitana Andrzeja Kopytko. Dzięki temu doświadczeniu zyskają wspólną perspektywę i lepiej zrozumieją podobieństwa i różnice, które budują kulturę regionu Morza Bałtyckiego.
Doroczny konkurs realizowany jest w ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku od sześciu lat
i przez ten czas rozwinął się od lokalnej inicjatywy do międzynarodowego projektu, któremu patronują najważniejsze europejskie instytucje. Ubiegłoroczna edycja obejmowała polskie szkoły ponadgimnazjalne i  została wpisana w kalendarz polskich obchodów 70-lecia ONZ. W tym roku po raz pierwszy konkurs wykracza zasięgiem poza granice Polski i jest jednym z działań realizowanych
w ramach programu prezydencji naszego kraju w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.
To właśnie dzisiejsza młodzież będzie w dużej mierze odpowiedzialna za wprowadzenie w życie długofalowej strategii rozwoju regionu. Dlatego jest to bardzo ważne, aby pozyskać  młodych ludzi  dla spraw regionu, angażować ich w międzynarodową debatę, a przede wszystkim – wysłuchać ich opinii na temat wartości, na których należy budować wspólny wizerunek regionu Morza Bałtyckiego oraz wspólną bałtycką tożsamość – podkreśla Ambasador Michał Czyż, Przewodniczący Komitetu Wyższych Urzędników Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Ponadto konkurs został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego oraz  największej na świece inicjatywy ONZ – Global Compact Network – działającej na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. W ubiegłym roku Global Compact zainicjowała Program Bałtyk 2015-2020, który ma na celu wypracowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.
Konkurs realizowany jest dzięki zaangażowaniu sponsorów Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku – Ferrero Polska, w ramach programu Kinder+Sport oraz Grupie LOTOS.
Regulamin konkursu „How do we see the Baltic Sea” oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://www.programedukacjimorskiej.pl/konkurs
Do udziału zaproszeni są uczniowie w wieku od 13 do 18 lat. Prace konkursowe nadsyłać można do 15 czerwca 2016.
 

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku
Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany od 2010 roku na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. W ramach Programu wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów wypływają w kilkugodzinne rejsy po wodach Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej. Podczas rejsów uczą się podstaw żeglowania, pogłębiają wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Celem Programu Edukacji Morskiej jest promocja sportu oraz przybliżenie i popularyzacja wśród młodych mieszkańców Gdańska tradycji morskiej i bogatego dziedzictwa ich miasta. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny. Sponsorami Programu są – Ferrero Polska, w ramach akcji Kinder+Sport oraz Grupa LOTOS S.A.
http://www.programedukacjimorskiej.pl
facebook.com/ProgramEdukacjiMorskiejRada Państw Morza Bałtyckiego
Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) to najważniejsza organizacja współpracy międzyrządowej w regionie Morza Bałtyckiego. Powołana została w 1992 podczas konferencji ministrów spraw zagranicznych w Kopenhadze. Odegrała istotną rolę w procesie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych w regionie po zimnej wojnie. Członkami RPMB są wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja), a także Islandia, Norwegia i UE. Sekretariat RPMB znajduje się w Sztokholmie. RPMB określa cele polityczne, plany działania, prowadzi tematyczne grupy współpracy ekspertów w wielu dziedzinach, wspiera realizację lokalnych projektów wielostronnych (seed money), stanowi forum wymiany dobrych praktyk. Roczny okres prac RPMB podsumowują organizowane naprzemiennie Sesje Ministerialne RPMB i Szczyty Bałtyckie Szefów Państw i Rządów (najwyższe forum w regionie).
Pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Państw Morza Bałtyckiego, Polska koncentruje się na obszarach współpracy, wpisujących się w trzy nowe długofalowe priorytety RPMB uzgodnione w czerwcu 2014 r.: zrównoważony region dobrobytu, tożsamość regionalna, oraz bezpieczny region.

źródło : krynicamorska.tv