Krynica Morska- Mierzeja Wiślana . Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w Krynicy Morskiej i wykazu kąpielisk położonych na terenie morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej i na działkach lądowych w Krynicy Morskiej na rok 2020

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana

7.02.2020

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie do 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, (82 – 120) Krynica Morska, pokój nr 13 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. projekt_uchwaly_wykaz_kapielisk_na_2020_rok (pdf)

źródło:krynicamorska.tv

Ustawa ,Prawo Wodne : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001566/U/D20171566Lj.pdf