Sztutowo – Mierzeja Wiślana. Rozstrzygniecie konkursu ofert : Tutystyka i krajoznawstwo-

Sztutowo – Mierzeja Wiślana

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferach: turystyka i krajoznawstwo. Przyznano 1 dotacje dla 1 organizacji. Poniżej rozstrzygnięcie:

Wyniki oceny formalnej – turystyka i krajoznawstwo,

ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert – turystyka i krajoznawstwo 

źródło : sztutowo.pl