Sztutowo- Mierzeja Wiślana. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Sztutowo

Sztutowo- Mierzeja Wiślana

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Przyznano 1 dotacje dla 1 organizacji. Poniżej rozstrzygnięcie:

Wyniki oceny formalnej – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

źródło: sztutowo.pl , Sztutowo, mierzeja wiślana sztutowo