Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Ryby znakowane – Mierzeja Wiślana

Znakowane ryby

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

2.01.2017

„Rybaku, Wędkarzu jeśli złowiłeś znakowaną rybę –  przekaż informację ichtiologom”.
Pod takim hasłem Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP, prowadzi akcję promującą przekazywanie znaczków ichtiologicznych przez rybaków i wędkarzy oraz mającą na celu zwiększenie świadomości  o konieczności przekazywania informacji o znakowanych rybach do ichtiologów.

W ramach realizacji  programu pn. „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2016 roku”, naukowcy poznakowali znaczkami zewnętrznymi i wypuścili do dorzecza Wisły oraz rzek pomorskich 20 tysięcy smoltów troci wędrownej oraz 700 sztuk narybku jesiotra ostronosego, który wypuszczono do dorzecza Odry. Znakowanie ryb jest kontynuacją prac prowadzonych w poprzednich latach przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Kluczowym elementem programu jest rejestracja informacji o złowionych przez rybaków i wędkarzy znakowanych rybach. Dane te pozwolą oszacować efekty prowadzonych kosztownych zarybień, określić tempo wzrostu ryb oraz dostarczyć informacji o trasach ich wędrówek.

Więcej informacji dotyczących postępowania w przypadku złowienia znakowanej ryby na stronie: znaczki.mir.gdynia.pl

Źródło: krynicamorska.tv