Suchacz. Zamknięcie drogi DW 503- Suchacz.

Suchacz. Zamknięcie drogi DW 503 – Suchacz

Suchacz – 3 Październik 2013

FCC Construccion S.A. Wykonawca Robót Budowlanych kontraktu nr ZDW-NZP/3220/35/2011 “Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko-Pogrodzie” zgodnie z subklauzulą 4.1 Szczególnych Warunków Kontraktu (SWK), informuje o planowanym wprowadzeniu zatwierdzonej, czasowej organizacji ruchu (objazdy nr1, 1a, 1b) od dnia 3.10.2013 r. od godziny 07.00, polegającej na całkowitym zamknięciu odcinka drogi DW nr 503 od km 9+100 (zjazd do Tartaku Jagodno) do skrzyżowania w km 1+100 (zjazd do m. Rangóry). Zamknięcie odcinka potrwa do dnia 6.10.2013 r. do godziny 15.00.

Źródło: suchacz.eu