Mierzeja Wiślana – PRACOWNIK SOCJALNY – Sztutowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie

umowa o pracę na czas nieokreślony
Sztutowo
Opublikowano 4 lata temu

Cechy oferty pracy

StanowiskoPracownik Socjalny
Rodzaj umowyUmowa o pracę na czas nieokreślony
Wynagrodzenie2800 zł/miesięcznie
Rodzaj obowiązkówWskazanie zakresu zadań na stanowisku pracownika socjalnego: Praca socjalna mająca na celu pomoc osobom i rodzinom, pomoc w przezwyciężaniu trudności we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób lub rodzin. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osobom objętych wsparciem w ramach realizowanych zadań. Przygotowanie danych oraz sporządzanie sprawozdań w ramach realizowanych zadań. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń a pomocy społecznej oraz innej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z pomocy społecznej. Współpraca z asystentem rodziny. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego wynikających z normalnego toku pracy na zajmowanym stanowisku. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie https://sztutowo.naszops.pl/ogloszenia-o-naborze-do-pracy/nabor-na-stanowisko-pracownik-socjalny
Wymiar etatu1
AdresGdańska 55, 82-110 Sztutowo
Telefon55-247-71-09
Czas pracy40 h/tygodniowo
KontaktTelefoniczny/osobiście
osoba do kontaktuMirosława Sala
EmailBrak
Data rozpoczęcia01.08.2020
WymaganiaWymagane dokumenty: CV z informacją o posiadanym wykształceniu i opisem przebiegu pracy zawodowej. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności. Kopie świadectw pracy. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.). Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (stanowiącą załącznik do niniejszej oferty pracy). Termin składania dokumentów: Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub dostarczenie do siedziby Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach pracy instytucji. Przewidywany termin zatrudnienia : do odwołania Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (55) 247-71-09; Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wykształceniewyższe (w tym licencjat)

Aplikuj online