Sztutowo – Mierzeja Wiślana. Pomorska kultura, ankieta – Mierzeja Wiślana.

Pommorska kultura , ankieta.

Sztutowo – Mierzeja Wiślana.

16.11.2016

Ankieta została przygotowana przez Nadbałtyckie Centrum Kultury wspólnie z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Badanie monitorujące działania podejmowane przez instytucje, organizacje i osoby fizyczne (edukatorów, animatorów, nauczycieli).  Ma na celu pomoc w określeniu stanu kultury Pomorza.

Elektroniczna wersja ankiety i szczegółowe informacje o badaniu są dostępne na stronie Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku w zakładce ankieta: http://www.nck.org.pl/ankieta.

źródło : sztutowo.gov.pl