Sztutowo – Mierzeja Wiślana. Budowa drogi gminnej – Mierzeja Wiślana – Sztutowo

Budowa drogi gminnej Nr 180004G- ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie

Sztutowo – Mierzeja Wiślana

20.12.2016

W grudniu br. w Sztutowie dokonano odbioru wybudowanego odcinka drogi gminnej- ulicy Sztutowska Kępa. Zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej Nr 180004G- ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie” zostało zrealizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach zadania dokonano budowy drogi na odcinku 720,14 mb. – tj. od skrzyżowania z drogą powiatową do połączenia z wykonanym w roku 2013 odcinkiem tej drogi. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej oraz 7 zjazdów z kostki betonowej. Zadanie zrealizowano za łączną kwotę 636 738,44 zł, z czego 308 818,36 zł pochodziło z dotacji Miasta Krynica Morska, 318369,00 zł z budżetu państwa, a 9551,08 zł z Gminy Sztutowo.

źródło : sztutowo.gov.pl