Jantar. Przebudowa drogi.

Jantar

22 grudnia 2020 roku , wójt gminy Stegna podpisała umowę na realizację przebudowa drogi , ul Krótka w Jantarze.

Ul. Krótka w Jantarze będzie przebudowana !!! Informujemy, że pozyskaliśmy środki finansowe na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej działka nr 144 i 329 ul. Krótkiej w miejscowości Jantar”. Wartość inwestycji wynosi 480 658,17 zł, w tym wartość dofinansowania 296 052,00 zł. Przebudowywany odcinek drogi gminnej o łącznej długości około 169 m. posiadał będzie jezdnię z betonowej kostki brukowej. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach naboru na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

źródło: stegna.pl

Więcej informacji o projekcie na stronach Agencji i modernizacji rolnictwa :

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020/m-72-wsparcie-inwestycji-zwiazanych-z-tworzeniem-ulepszaniem-lub-rozbudowa-wszystkich-rodzajow-malej-infrastruktury-w-tym-inwestycji-w-energie-odnawialna-i-w-oszczedzanie-energii.html

Sztutowo – Mierzeja Wiślana. Budowa drogi gminnej – Mierzeja Wiślana – Sztutowo

Budowa drogi gminnej Nr 180004G- ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie

Sztutowo – Mierzeja Wiślana

20.12.2016

W grudniu br. w Sztutowie dokonano odbioru wybudowanego odcinka drogi gminnej- ulicy Sztutowska Kępa. Zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej Nr 180004G- ul. Sztutowska Kępa w Sztutowie” zostało zrealizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach zadania dokonano budowy drogi na odcinku 720,14 mb. – tj. od skrzyżowania z drogą powiatową do połączenia z wykonanym w roku 2013 odcinkiem tej drogi. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej oraz 7 zjazdów z kostki betonowej. Zadanie zrealizowano za łączną kwotę 636 738,44 zł, z czego 308 818,36 zł pochodziło z dotacji Miasta Krynica Morska, 318369,00 zł z budżetu państwa, a 9551,08 zł z Gminy Sztutowo.

źródło : sztutowo.gov.pl

Suchacz. Zamknięcie drogi DW 503- Suchacz.

Suchacz. Zamknięcie drogi DW 503 – Suchacz

Suchacz – 3 Październik 2013

FCC Construccion S.A. Wykonawca Robót Budowlanych kontraktu nr ZDW-NZP/3220/35/2011 “Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg-Tolkmicko-Pogrodzie” zgodnie z subklauzulą 4.1 Szczególnych Warunków Kontraktu (SWK), informuje o planowanym wprowadzeniu zatwierdzonej, czasowej organizacji ruchu (objazdy nr1, 1a, 1b) od dnia 3.10.2013 r. od godziny 07.00, polegającej na całkowitym zamknięciu odcinka drogi DW nr 503 od km 9+100 (zjazd do Tartaku Jagodno) do skrzyżowania w km 1+100 (zjazd do m. Rangóry). Zamknięcie odcinka potrwa do dnia 6.10.2013 r. do godziny 15.00.

Źródło: suchacz.eu