Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Unieważnienie konkursu na Dyrektora Szkoły podstawowej w Krynicy Morskiej

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana

Unieważnia się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczakaw
Krynicy Morskiej ogłoszony zarządzeniem nr 13/20 z dnia 11 lutego 2020 r. Burmistrza Miasta Krynica
Morska w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, z powodu braku
możliwości udziału wymaganej liczby przedstawicieli w pracach komisji konkursowej.

źródło:krynicamorska.tv