Jantar. Przebudowa drogi.

Jantar

22 grudnia 2020 roku , wójt gminy Stegna podpisała umowę na realizację przebudowa drogi , ul Krótka w Jantarze.

Ul. Krótka w Jantarze będzie przebudowana !!! Informujemy, że pozyskaliśmy środki finansowe na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej działka nr 144 i 329 ul. Krótkiej w miejscowości Jantar”. Wartość inwestycji wynosi 480 658,17 zł, w tym wartość dofinansowania 296 052,00 zł. Przebudowywany odcinek drogi gminnej o łącznej długości około 169 m. posiadał będzie jezdnię z betonowej kostki brukowej. Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach naboru na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

źródło: stegna.pl

Więcej informacji o projekcie na stronach Agencji i modernizacji rolnictwa :

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020/m-72-wsparcie-inwestycji-zwiazanych-z-tworzeniem-ulepszaniem-lub-rozbudowa-wszystkich-rodzajow-malej-infrastruktury-w-tym-inwestycji-w-energie-odnawialna-i-w-oszczedzanie-energii.html