Sztutowo- Mierzeja Wiślana. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Sztutowo

Sztutowo- Mierzeja Wiślana

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Przyznano 1 dotacje dla 1 organizacji. Poniżej rozstrzygnięcie:

Wyniki oceny formalnej – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

źródło: sztutowo.pl , Sztutowo, mierzeja wiślana sztutowo

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Unieważnienie konkursu na Dyrektora Szkoły podstawowej w Krynicy Morskiej

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana

Unieważnia się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczakaw
Krynicy Morskiej ogłoszony zarządzeniem nr 13/20 z dnia 11 lutego 2020 r. Burmistrza Miasta Krynica
Morska w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, z powodu braku
możliwości udziału wymaganej liczby przedstawicieli w pracach komisji konkursowej.

źródło:krynicamorska.tv