Mierzeja Wiślana. Ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie : wynajmu kwater, pokoi

Mierzeja Wiślana

Przypominamy i przestrzegamy, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., Dziennik Ustaw RP poz. 433) przypominamy, że zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) ppkt g) od dnia 14 marca b.r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w PKD w podklasie 55.20).

rozporzadzenie-ministra-zdrowia-stan-zagrozenia-epidemicznego (pdf)

źródło:krynicamorska.tv