Krynica Morska- Mierzeja Wiślana Ekran LED – innowacyjne narzędzie w promocji

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana – Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej pozyskała fundusze na realizację projektu „Zakup i montaż ekranu LED na budynku Informacji Turystycznej jako innowacyjne narzędzie w promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR”!

W ubiegły piątek (4 września 2020 r.) w Sali Mlecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Anna Brzezińska w Krynicy Morskiej wraz z księgową p. Beatą Brzezińską podpisały umowę na realizację projektu „Zakup i montaż ekranu LED na budynku Informacji Turystycznej jako innowacyjne narzędzie w promocji i wzroście atrakcyjności turystycznej gmin objętych LSR”. Dodatkowo oprócz ekranu LED, w ramach projektu zostaną zakupione ścianki informacyjne w witrynie IT, trzy tablice informacyjne oraz tablica pamiątkowo-informacyjna.

Projekt został przygotowany we współpracy z Gminą Miasta Krynica Morska.

Ekran LED o wymiarach 4 m x 2 m, na którym będą prezentowane filmy promocyjne obszaru oraz bieżące informacje niezbędne dla Mieszkańców i Turystów to innowacja na Mierzei Wiślanej, wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu propagowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Wartość inwestycji 120 379,78 zł
Kwota dofinansowania 100 000,00 zł – 83,07% wartości inwestycji.

Wkład własny z budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej: 20 379,78 zł.
(w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFRR, wynosi: 85 000,00 zł, 15 000,00 zł budżet państwa).

Cel operacji: „Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez zakup i montaż ekranu LED służącego promocji rybołówstwa i akwakultury obszaru”.
 
 
Współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

źródło:krynicamorska.tv , Krynica Morska, Mierzeja Wiślana

Więcej informacji na stronie : https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/program-po-ryby