10 laptopów w ramach programu – Zdalna szkoła +- Mierzeja Wiślana – Krynica Morska

Mierzeja Wiślana- Krynica Morska.

Gmina Miasta Krynica Morska zakupiła 10 laptopów wraz z akcesoriami (torby, bezprzewodowe myszki, HUB port 4, pamięć flash 32GB) w ramach projektu pod nazwą „Zdalna szkoła+”.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej .

źródło: krynicamorska.tv

Pomorskie ebazarek – Krynica Morska

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stworzył “Pomorski e-bazarek” – stronę internetową pod adresem: https://www.pomorskiebazarek.pl/ która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udziału pośredników. Jej zadaniem jest pomoc pomorskim rolnikom, producentom i przetwórcom regionalnej i ekologicznej żywności, ogrodnikom, gospodarstwom agroturystycznym, twórcom rękodzieła ludowego, świadczącym usługi rolnicze i inne oraz kołom gospodyń wiejskich w bezpośrednim dotarciu do klientów i promowaniu swojej działalności.

Pomorski e-bazarek to także ciekawa oferta dla klientów zainteresowanych zakupem wysokiej jakości produktów lub usług prosto od rolnika, w dowolnym czasie i miejscu. Zamieszczanie ofert sprzedaży na “Pomorskim e-bazarku” jest bezpłatne. Rejestracja jest bardzo prosta, intuicyjna strona poprowadzi Was krok po kroku.

Pomoc w rejestracji można uzyskać pod nr. infolinii: 500 011 936 (od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-18:00)

źródło:krynicamorska.tv Krynica Morska, Mierzeja Wiślan

Mierzeja Wiślana – Wyniki naborów – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Brać Mierzei

Mierzeja Wiślana.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w załączonych poniżej linkach informuje o wynikach naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych przeprowadzonych w dniach 11.08.2020 r. – 25.08.2020 r.

Konkurs 21/2020; Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

Konkurs 22/2020; Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

Konkurs 24/2020; Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa de faworyzowana)

Konkurs 25/2020; Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkt turystyczne

źródło: stegna.pl