Mierzeja Wiślana – Podział na obwody łowieckie

Mierzeja Wiślana.

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: z miejscowości Kąty Rybackie, od
linii stanowiącej przedłużenie ul. Morskiej, brzegiem Zalewu Wiślanego do
miejscowości Przebrno, skąd torem wodnym do granicy województwa
pomorskiego, dalej morską granicą województwa do granicy z Rosją,
następnie pasem technicznym wzdłuż brzegu morskiego do ul. Morskiej w
miejscowości Kąty Rybackie. –> obwód 109 , powierzchnia ogólna obwodu : 11836.6 ha

Granica zewnętrzna obwodu przebiega: po granicy pasa technicznego od
wysokości miejscowości Kąty Rybackie wzdłuż brzegu Zalewu Wiślanego w
kierunku wschodnim do wysokości miejscowości Przebrno, dalej torem
wodnym do granicy województwa pomorskiego, następnie morską granicą
województwa do wysokości ujścia rzeki Szkarpawa, skąd wzdłuż brzegu
Zalewu Wiślanego do wysokości miejscowości Kąty Rybackie. , –> Obwód 109 , powierzchnia 4811.0 ha

Więcej : https://bip.pomorskie.eu/a,63119,w-sprawie-podzialu-wojewodztwa-pomorskiego-na-obwody-lowieckie-oraz-zaliczenia-obwodow-lowieckich-do.html

Mierzeja Wiślana - Bowody Łowieckie
Mierzeja Wiślana – Bowody Łowieckie