Docenione jednostki OSP – Mierzeja Wiślana

Mierzeja Wiślana.

Doceniono jednostki OSP , niestety nie ma tu żadnej jednostki z terenu Mierzei Wiślanej, Pytanie, dlaczego ? Może pozostanie bez odpowiedzi.

Dodatkowe środki finansowe otrzymają także jednostki OSP, które za swoją działalność zostały docenione przez kapitułę XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze inicjatywy dla  społeczności lokalnych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów „Floriany 2020″. Chodzi tu o jednostki z: Gorzędzieja, Lipnicy, Mosin, Pucka, Swarożyna, Świbna i Trąbek Wielkich. Łączna kwota wsparcia dla nich to 6 tys. zł, a pieniądze będą wydane na zakup sprzętu i narzędzi ratowniczych.

źródło:pomorskie.eu

Mierzeja Wiślana - OSP
Mierzeja Wiślana – OSP

Lista –> https://pomorskie.eu/documents/39036/2908439/osp+lista+zakup%C3%B3w/645274fe-a1dd-455a-9446-642bd261dcb6

Sztutowo – Mierzeja Wiślana Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy- Mierzeja Wiślana – Sztutowo.

Sztutowo – Mierzeja Wiślana – Sztutowo.

W grudniu 2019 roku dostarczono samochód ratowniczo-gaśniczy do Sztutowa, samochód był dostarczony w ramach zadania “Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sztutowo”, przy pomocy środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 360.000 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 20.000 zł. Pieniądze przyznano w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” , więcej : https://wfos.gdansk.pl/konkursy/ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych-0