Aktywne sołectwa – pomorskie – Mierzeja Wiślana

Mierzeja Wiślana,

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” realizowanych na terenach wiejskich 

Więcej : https://bip.pomorskie.eu/a,63550,w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-jednostkom-samorzadu-terytorialnego-wojewodztwa-pomorskiego-w.html