Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Zagospodarowanie wałów przeciwpowodziowych- Mierzeja Wiślana.

Jak zagospodorwać wały przeciwpowodziowe….

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

23 Kwiecień 2016.

Wały przeciwpowodziowe w Krynicy Morskiej 20 kwietnia były tematem spotkania przedstawicieli Urzędu Morskiego w Gdyni, Stowarzyszenia Miłośników Rozwoju Krynicy Morskiej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, Rady Miejskiej oraz Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta. Urząd Morski przygotowuje się do budowy wałów przeciwpowodziowych na terenie Krynicy Morskiej.

Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Krynicy Morskiej zaproponowało aby:
1. Przedstawiciele organizacji mogli uczestniczyć w posiedzeniach zespołu projektującego wały.
2. Prezes Stowarzyszenia Pani Monika Czajkowska zaproponowała aby korona wałów została poszerzona z 4 metrów do 5 metrów aby można tam było wybudować w przyszłości ścieżkę pieszo -rowerową z miejscami obserwacji ptaków i przyrodniczymi tablicami informacyjnymi oraz oświetlenie.
3. Pan radny Dariusz Labuda wskazał na potrzebę wejść i zejść z wału w miejscach gdzie kiedyś funkcjonowały plaże oraz potrzebę usytuowania tam pomostów pływających.

Propozycje kryniczan mają na celu uatrakcyjnienie terenów położonych nad Zalewem Wiślanym oraz skierowanie zainteresowania turystów i mieszkańców na obszar bardzo piękny i ciekawy a mało wykorzystany. Ma to stanowić alternatywę dla wybrzeża morskiego i tamtejszej oferty.

Przedstawiciele Urzędu Morskiego, zapewnili o chęci współpracy oraz zaprosili przedstawiciela kryniczan do pracy w zespole projektującym. Trzymajmy kciuki za powodzenie propozycji bardzo ciekawego rozwoju terenów nad Zalewem Wiślanym co zwiększy ofertę turystyczna Krynicy Morskiej. Dobrze że różne instytucje chcą ze sobą rozmawiać i projektować dla rozwoju miasta.

źródło : krynicamorska.tv