Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Komisja JST

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Komisja samorządu terytorialnego

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

6 listopad 2014

3 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której ogłoszono wyniki dorocznego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Współorganizatorem konferencji była Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, która wspiera promocję najlepszych polskich samorządów, wyłaniając Laureatów Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin.

Ranking został przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Samorządy oceniano na podstawie niezależnych materiałów zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny i Bank Danych Lokalnych, analizie poddając 16 wskaźników pogrupowanych w 3 obszarach rozwoju: gospodarczym, społecznym i ochrony środowiska. Pod uwagę brane były między innymi wydatki majątkowe inwestycyjne, wydatki na transport i łączność, liczba osób pracujących i liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.

źródło : krynicamorska.tv