Stegna- Mierzeja Wiślana.Konkurs na realizację zadania publicznego pt “Upowszechnianie kultury fizycznej i jej wspierania” – Mierzeja Wiślana – Stegna

Stegna- Mierzeja Wiślana.

Mierzeja Wiślana — Zaprasza się wszystkie organizacje społeczne , działające na terenie Stegny o przystąpienie do realizacji zadania “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2020 r.

Konkurs dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Stegna poprzez realizację zadań:
1) utrzymanie boisk w Gminie Stegna,
2) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
3) organizowanie zajęć sportowych,
4) organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych,
5) organizowanie uczestnictwa młodzieży oraz osób dorosłych drużyn piłkarskich z terenu gminy
w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowych – rozgrywki piłki nożnej

Więcej informacji pod linkiem : http://bip.stegna.pl/system/obj/7792_3_2020_zarzadzenia_ws._konkursu_na_kulture_fizyczna_2020_-_kluby.pdf