Tolkmicko .Lokalna grupa rybacka – Zalew Wiślany – spotkanie – Mierzeja Wiślana – Tolkmicko

Tolkmicko . Lokalna grupa rybacka Zalew Wiślany – spotkanie – Tolkmicko

Tolkmicko .7 Listopada 2013 Tolkmicko.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „ZALEW WIŚLANY” ZAPRASZA na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania  w ramach OSI 4 PO RYBY 2007-2013, a w szczególności w ramach środka:

  1. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”;
  2. „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”.

3.      „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.4.      „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia, w wyniku klęski żywiołowej”. Termin: godz. 1000 , 07 listopad2013 r.  Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko.

Źródło : tolkmicko.pl

Suchacz. Śladem naszych publikacji…Suchzacz

Suchacz. Śladem naszych publikacji- Suchacz.

Suchacz.

W nawiązaniu do publikacji na łamach portalu www.suchacz.eu powielonej następnie przez Elbląską Gazetę Internetową Portel.pl, od jednego z Czytelników otrzymaliśmy list zawierający m.in.  koszty organizacji imprezy sławiącej po 550. latach męstwo gdańsko-elbląskiego kaperstwa na wodach Zatoki Świeżej. W swojej korespondencji bardzo krytycznie odniósł  się on do samego pomysłu, uznając go za mocno naciągnięty, czyli niezgodny z przekazami historycznymi. Listów o podobnej treści dostaliśmy kilka, ale publikujemy ten najbardziej charakterystyczny, bo zawierający dużo interesujących faktów, w tym interesujące dane na temat kosztów całego przedsięwzięcia. Czytelnik ów napisał m.in.:

(…) 
Po pierwsze nie ma żadnych danych gdzie się bitwa rozegrała, a po drugie była to bitwa morska, a nie taka jaką ją pokazano na plaży w Suchaczu. Chociaż sama inscenizacja była imponująca, nie przyciągnęła zbyt wielu chętnych do jej obejrzenia (ok. 150 osób). Można było podziwiać walki rycerstwa, światła reflektorów, wybuchy petard i kolorowe stroje. Wydawało się, że takie igrzyska to dzieło hobbystów, którym w Suchaczu umożliwiono popisy. Tak jednak nie było, bo za ten występ trzeba było dość słono zapłacić. Tak jak dawniej, teraz także rycerstwo musiało być szczodrze opłacone. Ich występy kosztowały podatników ok. 17.000 zł. Ale to nie wszystkie jeszcze koszty igrzysk. Całość została dofinansowana przez Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku kwotą 38.511 zł i 68 gr. Sama kamienna płyta z pamiątkowym napisem kosztowała ok. 4.000 zł.  Do tego oprawa muzyczna, transport sceny (!), zakup artykułów spożywczych, wynajem toalet itp. uczyniły z obchodów rocznicowych dość kosztowną imprezę. A do tego jeszcze koszty (ok. 2.000 zł) uszycia 50 flag, którymi udekorowano Suchacz, zużyta energia elektryczna itp. dały w sumie dość pokaźną kwotę. Rodzi sie więc pytanie: Czy stać nas na takie wydatki? Wieś ma o wiele większe potrzeby, a pieniądze mogły by być lepiej wykorzystane. Podobne stanowisko wyrazili Czytelnicy, którzy dodatkowo swoje uwagi i komentarze zawarli w swoich opiniach publikowanych następnie w Elbląskiej Gazecie Internetowej Portel.pl Można się z nimi dokładnie zapoznać, sięgając do jej archiwalnych wydań. Tak więc pieniądze zostały wydane, i to się już stało. Rodzi się jednak pytanie: Co wieś Suchacz z tego ma? Niewiele, bo nawet sława jaką przyniosła inscenizacja, jest bardzo wątpliwa w świetle prawdy historycznej. To chyba zbyt duża cena za taką promocję? Bo jak się dobrze zastanowić to zarobili na niej nie mieszkańcy wsi, tylko … najemni przebierańcy.           
(…)  

Redakcja portalu Suchacz.Eu zachęca organizatora inscenizacji – Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolic – do przedstawienia swojego punktu widzenia. Także wszelkie inne opinie i komentarze będą mile widziane. Szczególnie zależy nam na opiniach mieszkańców Suchacza. 

źródlo: suchacz.eu