Mierzeja Wiślana – nowa strategia rozwoju- Krynica Morska

Mierzeja Wiślana- Krynica Morska.

Zapraszamy do konsultacji społecznych nad zmianami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Proponowane przez nas zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.

źródło: krynicamorska.tv

Więcej informacji pod linkiem : https://www.zulawskalgd.pl/prow/konsultacje-spoleczne-nad-zmiana-strategii-rlks-czerwiec-2020

krynica morska - strategia
krynica morska – strategia

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana. Wyniki konsultacji w sprawie strategi rozwoju

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei informuje, że w wyniku przeprowadzonych w dniach 07.02-14.02.2020 r. konsultacji społecznych w sprawie zmian w LSR Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w dniu 17.02.2020 r. przyjął zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem https://rybackabrac.pl/2509-2/

źródło:krynicamorska.tv

Strategia rozwoju –> https://rybackabrac.pl/wp-content/uploads/2020/02/LSR-02.2020.-bez-zazn.-ost..docx

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana. Podsumowanie lokalnej strategii rozwoju – Krynica Morska

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei na realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju otrzymało środki w wysokości 7 645 700 złotych. Fundusze te zostały przeznaczone na rozwój obszarów gmin powiatu gdańskiego: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański oraz powiatu nowodworskiego: Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska. Dzięki dotacjom otrzymanym za naszym pośrednictwem ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oprócz wsparcia indywidualnych przedsiębiorców jak i osób chcących założyć działalność gospodarczą, dofinansowanie otrzymały samorządy na inwestycje użytku publicznego. W okresie 2017-2019 ogłosiliśmy 17 naborów wniosków, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Beneficjenci na dzień 31.12.2019 roku podpisali umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na kwotę około 4 000 000 mln z czego około 1 500 000 zł zostało przeznaczone na utworzenie nowych miejsc pracy. W ramach podpisanych umów beneficjenci zobowiązali się do utworzenia 22 nowych całorocznych miejsc pracy. Kolejne wnioski, złożone jeszcze w 2019 roku, są w trakcie oceny realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, co zwiększy jeszcze rezultaty naszych działań. Zmieniamy nasz obszar dzięki nowym inwestycjom w infrastrukturę, ale także dzięki wsparciu projektów dotyczących wzmocnienia przedsiębiorczości na obszarze.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem https://rybackabrac.pl/podsumowanie-realizacji-lokalnej-strategii-rozwoju-oraz-plan-dzialania-na-przyszlosc/

źródło:krynicamorska.tv

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana. Lokalna strategi rozwoju

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana

10.02.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei informuje o konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, objętej Programem Operacyjnym  Rybactwo i Morze 2014-2020. Uwagi można nadsyłać do dnia 14.02.2020 r. drogą elektroniczną na adres [email protected] lub na adres biura: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, ul. Plac Wolności 22, 82-1000 Nowy Dwór Gdański. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem: