Sztutowo – Mierzeja Wiślana- Monitorowanie jakości powietrza w Gminie Sztutowo-

Sztutowo – Mierzeja Wiślana Gmina Sztutowo zakupiła czujnik jakości powietrza Airly, dzięki któremu mieszkańcy i turyści mogą kontrolować na bieżąco stan powietrza na naszym terenie. Monitorowanie jakości powietrza pomoże w planowaniu konkretnych działań w kierunku redukcji zanieczyszczeń oraz daje informację mieszkańcom, jak świadomie planować swoją aktywność na świeżym powietrzu.
Czujnik odczytuje w czasie rzeczywistym kilka parametrów: stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10, temperaturę, ciśnienie, wilgotność oraz kierunek i siłę wiatru.
Widget Airly jest dostępny w lewym panelu strony internetowej Gminy Sztutowo.

Zachęcamy do obserwowania.

źródło:sztutowo.pl , sztutowo mierzeja wiślana, mierzeja wiślana sztutowo, sztutowo,

Gmina Sztutowo nabyła czujnik jakości powietrza Airly, który umożliwia mieszkańcom i turystom na bieżąco monitorować stan powietrza na terenie naszej miejscowości. Dzięki temu monitorowaniu możemy planować konkretne działania mające na celu redukcję zanieczyszczeń oraz przekazywać mieszkańcom informacje, jak świadomie organizować swoją aktywność na świeżym powietrzu. Czujnik odczytuje w czasie rzeczywistym różne parametry, takie jak stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10, temperatura, ciśnienie, wilgotność oraz kierunek i siłę wiatru. Widget Airly jest dostępny na stronie internetowej Gminy Sztutowo w lewym panelu. Zachęcamy do obserwowania.

Sztutowo- Mierzeja Wiślana Badanie Klimatu Rowerowego 2020-

Sztutowo- Mierzeja Wiślana. Badanie Klimatu Rowerowego poszukuje odpowiedzi na pytania: Czy Twoja miejscowość odnosi się z sercem do ruchu rowerowego? Czy jazda rowerem w Twojej miejscowości sprawia radość, czy jest raczej źródłem stresów?

Europejskie Badania Klimatu Rowerowego 2020 są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce. Są one realizowane przez Polską Unię Mobilności Aktywnej (PUMA) w porozumieniu z innymi organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF). Badania zostaną przeprowadzone według sprawdzonej i rozwijanej przez Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) i Politechnikę Drezdeńską metodologii Fahrradklima – Test.

Proces badawczy składa się z trzech faz: rekrutacji zainteresowanych samorządów, badania właściwego gdzie mieszkańcy – codzienni użytkownicy rowerów, wypełniają anonimową ankietę (online lub stacjonarnie), w której oceniają warunki panujące w swoim mieście lub gminie. Ostatnim etapem jest przygotowanie raportów. Wyniki przedstawiane będą w 6-stopniowej skali i będą powszechnie dostępne. Rezultaty badań kierowane są do samorządowców, osób decyzyjnych oraz osób odpowiedzialnych za kształtowanie ruchu. Do udziału w badaniu zgłosiły się 82 samorządy z całej Polski. Udział miast i gmin w badaniu jest bezpłatny – tłumaczy Rafał Glazik, sekretarz generalny Polskiej Unii Mobilności Aktywnej – organizator projektu badawczego.

Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach kraju, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.rowerowyklimat.pl
#BKR2020

Mierzeja Wiślana , badanie klimatu rowerowego , sztutowo.

Sztutowo – Mierzeja Wiślana .Obwieszczenie w sprawie plan polowań zbiorowych –

 Sztutowo – Mierzeja Wiślana

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1683) Wójt Gminy Sztutowo podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Sokół” nr 7 w Gdańsku w sezonie 2020/2021.

Lp.Data polowaniaGodzina rozpoczęcia /zakończenia polowaniaMiejsce polowaniaNr obwodu/rodzaj zwierzyny 
124.12.2020 r.8:00 – 15:30Obwód nr 111/teren polowania Stegna/rodzaj zwierzyny: daniel, dzik, drapieżniki 
202.01.2021 r.8:00 – 15:30Obwód nr 111/teren polowania Stegna, Łaszka/rodzaj zwierzyny: zając, dzik, drapieżniki
źródło:sztutowo.pl

Sztutowo – Mierzeja Wiślana. Rozstrzygniecie konkursu ofert : Tutystyka i krajoznawstwo-

Sztutowo – Mierzeja Wiślana

Wójt Gminy Sztutowo rozpatrzył oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Sztutowo w sferach: turystyka i krajoznawstwo. Przyznano 1 dotacje dla 1 organizacji. Poniżej rozstrzygnięcie:

Wyniki oceny formalnej – turystyka i krajoznawstwo,

ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert – turystyka i krajoznawstwo 

źródło : sztutowo.pl