Krynica Morska- Mierzeja Wiślana. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w Krynicy Morskiej

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana.

16 stycznia 2013

Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na opracowanie wariantowej koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu Zalewu Wiślanego na odcinku km 82,8-88,0 (teren Krynicy Morskiej) wraz z analizą zagrożenia powodziowego.

Koncepcja będzie obejmować:

  1. analizę zagrożenia powodziowego,
  2. analizę istniejących podkładów mapowych,
  3. analizę istniejącego stanu formalno-prawnego gruntów przeznaczonych pod ewentualne budowle ochronne w tym analizę w odniesieniu do uwarunkowań przyrodniczych,
  4. wielowariantową koncepcję rozwiązań technicznych budowli zabezpieczających wraz z szacunkowymi kosztami zabezpieczenia.

źródło : krynicamorska.tv