Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Warsztaty Baltic amber coast

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Warsztaty Baltic amber coast

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

26-28 Wrześnie 2014

W dniach 26-28 sierpnia 2014 r. w ramach realizowanego programu pn. Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 – odbyły się IV i zarazem ostatnie warsztaty u partnera z Rosji.

     Głównym tematem warsztatów było omówienie i rozszerzenie wypracowanego do tej pory wspólnego produktu turystycznego. Każdy z Partnerów musiał omówić poszczególne koncepcje składające się na wspólny produkt turystyczny, co obecnie jest już dostępne dla turystów na terenie danej gminy a co w przyszłości mogłoby powstać.

     Na koniec zostały poruszone kwestie możliwości przyszłej współpracy w ramach nowych projektów partnerskich. Partnerzy uczestniczący w warsztatach zostali zobowiązani do przedyskutowania tego tematu w swoich gminach. Przed nami jeszcze konferencja finałowa, zamykająca nasz program, na której to omówione zostaną efekty naszej współpracy a także możliwości dalszej współpracy.

Źródło: krynicamorska,.tv