Sztutowo – Mierzeja Wiślana. Zakup laptopów

Sztutowo – Mierzeja Wiślana.

Mamy dobrą wiadomość – Gmina Sztutowo jest na wczorajszej liście rankingowej grantobiorców w konkursie przeznaczonym na walkę z cyfrowym wykluczeniem uczniów. Po podpisaniu umowy zakupimy 12 laptopów z oprogramowaniem i 10 tabletów za kwotę 44.980,00 zł, które przekażemy Szkole Podstawowej w Sztutowie. Nowy sprzęt z pewnością wspomoże naszych uczniów i nauczycieli w nowej rzeczywistości edukacyjnej, w której się znaleźliśmy. Cały czas trzymamy za was kciuki – na pewno radzicie sobie coraz lepiej.Realizacja zakupu sprzętu jest możliwa dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu – Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

źródło: sztutowo.pl

Niestety nie udało mi się znaleźć wspomnianej listy …

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-polska-cyfrowa-2014-2020/

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#/najnowsze=1/wszystkieNabory=1

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach