Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Wyniki wyborów – Krynica Morska- Mierzeja Wiślana

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

Wyniki wyborów

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

Mierzeja Wiślana – Burmistrz Miasta Krynica Morska 2014-2018

  • p. Krzysztof Swat ( KWW Wspólna Krynica )
     

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego.

  1. Wyboru dokonano, ponieważ w wyborach spośród 2 kandydatów, wymaganą liczbę głosów uzyskałSWAT Krzysztof zgłoszony przez KWW WSPÓLNA KRYNICA .
  2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1138.
  3. Karty do głosowania wydano 771 osobom.
  4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 771 wyborców, co stanowi 67,75%uprawnionych do głosowania.
  5. Wybrany kandydat uzyskał 410 głosów ważnych.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa pomorskiego.

Skład Rady Miasta Krynica Morska 2014-2018

KLEKOWSKA Jolanta Ewa – liczba głosów – 24
PACEWICZ Marzena – liczba głosów – 29
BUDENKO Danuta Helena – liczba głosów – 29
SAWICKA Paulina Justyna – liczba głosów – 19
MURAWSKA-MAZA Katarzyna – liczba głosów – 24
JAWORSKA Anna Maria – liczba głosów – 31
ADAMCZYK Janusz Tadeusz – liczba głosów – 24
SIDOR Witold Wincenty – liczba głosów – 32
SZCZUREK Sylwia Wiesława – liczba głosów – 46
MARKIEWKA Sabina Maria – liczba głosów – 34
MĄDRA Bogumiła Teresa – liczba głosów – 17
PAWŁOWSKA Teresa Maria – liczba głosów – 35
GOTKOWSKA-STĘPIEŃ Karolina – liczba głosów – 21
DOMAŃSKI Dariusz Stanisław – liczba głosów – 21
BANACH Bogumił Józef – liczba głosów – 39

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy Morskiej dotyczące wyników wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.