Sztutowo- Mierzeja Wiślana Żuławska Lokalna Grupa Działania – wyniki naborów-

Sztutowo- Mierzeja Wiślana

Żuławska Lokalna Grupa Działania działająca na terenie Mierzeja Wiślana przedstawia listy wniosków wybranych przez LGD oraz listy wniosków niewybranych przez LGD w ramach Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach zakresu:

1.2.3 Stworzenie przedsiębiorstw wspierających gospodarczy rozwój regionu – konkurs nr 32/2020

1.2.2 Rozwój firm ukierunkowany na regionalne produkty turystyczne – konkurs nr 33/2020

1.2.4 Rozwój firm wspierających gospodarczy rozwój regionu – konkurs nr 34/2020

1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania – konkurs 35/2020

Więcej informacji oraz listy operacji wybranych i niewybranych znajdą Państwo pod linkiem:
https://zulawskalgd.pl/nabory-wnioskow/wyniki/wyniki-naborow-konkursy-32-2020-33-2020-34-2020-35-2020 

źródło:sztutowo.pl mierzeja wiślana sztutowo, mierzeja wiślana